Special Events

Cosmopolitan Fun Fearless Life 2015 – NYC 

Screen Shot 2015-12-09 at 12.41.50 PM

Screen Shot 2015-12-09 at 1.14.22 PM

Beauty Con 2015 – NYC

Screen Shot 2015-12-09 at 12.42.32 PM

Screen Shot 2015-12-09 at 1.25.50 PM

Screen Shot 2015-12-09 at 1.15.44 PM

Beauty Con 2014 – NYC 

Screen Shot 2015-12-09 at 12.44.01 PM

Screen Shot 2015-12-09 at 1.19.30 PM

London Fashion Week 2015 – Kolchagov Barba A/W

Screen Shot 2015-12-09 at 1.35.01 PM

Screen Shot 2015-12-09 at 1.35.57 PM

Harrisburg Fashion Week 2015

Screen Shot 2015-12-09 at 12.44.41 PM

Screen Shot 2015-12-09 at 1.20.44 PM

Boston Curvy Fashion Week 2016

Screen Shot 2016-10-09 at 5.07.27 PM.png

Her Campus “Her Conference” 2015 – NYC

Screen Shot 2015-12-09 at 1.24.41 PM

Screen Shot 2015-12-09 at 1.23.09 PM

Her Campus College Fashion Week 2014 – NYC 

Screen Shot 2015-12-09 at 1.31.49 PM 

Screen Shot 2015-12-09 at 1.29.28 PM